PDA

View Full Version : Tuyển tập sách IELTS download miễn phí !drkhanhb
23-05-2007, 09:23 PM
Các bạn hăy cám ơn bạn Songcaithen vu nhé ! Chúc chị thành công !@:D

- IELTS Speaking and Writing Samples (http://www.xeom.net/Ielts/SpeakingWriting.pdf)

- How To prepare IELTS - Speaking (http://www.xeom.net/Ielts/Speaking1.pdf)

http://www7.ttvnol.com/uploaded2/Lucke/5.jpg
- 101 Helpful Hints for IELTS (http://www.xeom.net/Ielts/101%20Helpful%20Hints%20for%20IELTS.pdf)

- IELTS Sure Success (http://www.xeom.net/Ielts/IeltsSureSuccess.pdf)

- IELTS Secrets - Your Key to IELTS Success (http://www.xeom.net/Ielts/IELTS%20secrets.pdf)

- IELTS 2002 Handbook (http://www.xeom.net/Ielts/IELTS%202002%20Handbook.pdf)

- 2_Cambridge English Grammar Dictionaries - Check Your Vocabulary for IELTS (http://www.xeom.net/Ielts/2_Dictionary%20Cambridge%20English%20Grammar%20-%20Check%20Your%20Vocabulary%20for%20IELTS.pdf)

http://www7.ttvnol.com/uploaded2/Lucke/cambridge%20ielts%201.jpg
Book
http://rapidshare.de/files/13529887/BIELTS1.zip.html

Audio
http://rapidshare.de/files/13530053/ielts11.zip.html
http://rapidshare.de/files/13530646/ielts12.zip.html
http://rapidshare.de/files/13530807/ielts21.zip.html
http://rapidshare.de/files/13531130/ielts22.zip.htmlBook4
http://rapidshare.de/files/13531628/ielts2.zip.html

Audio
http://rapidshare.de/files/13531931/01.zip.html
http://rapidshare.de/files/13532369/02.zip.html
http://rapidshare.de/files/13533549/03.zip.html
http://rapidshare.de/files/13534248/04.zip.html

Book
http://rapidshare.de/files/13534495/CIELTS3.zip.html

Audio
http://rapidshare.de/files/13534668/practics1.zip.html
http://rapidshare.de/files/13535692/practics2.zip.html
http://rapidshare.de/files/13536250/practics3.zip.html
http://rapidshare.de/files/13536522/practics4.zip.html

http://www7.ttvnol.com/uploaded2/Lucke/4.jpg

Book
http://rapidshare.de/files/13536875/CPT4.zip.html

Audio
http://rapidshare.de/files/13537697/Test1.MP3.rar.html
http://rapidshare.de/files/13540863/Test2.MP3.rar.html
http://rapidshare.de/files/13541704/Test3.MP3.rar.html
http://rapidshare.de/files/13542414/Test4.MP3.rar.html


Phần luyện nghe
1. Cambridge Practice Tests for IELTS 1
PDF—Cambridge Practice Tests for IELTS 1 (2.43 Мб)

1. http://artefact.lib.ru/languages/english/f...S_VI/IELTS1.rar

MP3—Practice test 1 (2.98 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f..._VI/ielts11.mp3

MP3—Practice test 2 (2.83 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f..._VI/ielts12.mp3

MP3—Practice test 3 (3.1 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f..._VI/ielts21.mp3

MP3—Practice test 4 (3.2 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f..._VI/ielts22.mp3

2. Cambridge Practice Tests for IELTS 2 (обработка: Алексей Шульга)
PDF—Cambridge Practice Tests for IELTS 2 (518 Кб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...LTS2/ielts2.rar
MP3—Practice test 1 (6.96 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...tsIELTS2/01.mp3
MP3—Practice test 2 (6.95 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...tsIELTS2/02.mp3
MP3—Practice test 3 (6.90 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...tsIELTS2/03.mp3
MP3—Practice test 4 (6.93 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...tsIELTS2/04.mp3

3. Cambridge Practice Tests for IELTS 3 (обработка: Артур Абсалямов)
PDF—Cambridge Practice Tests for IELTS 3 (2.91 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...lts3/ielts3.rar
MP3—Practice test 1 (5.20 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...3/practics1.mp3
MP3—Practice test 2 (5.04 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...3/practics2.mp3
MP3—Practice test 3 (5.05 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...3/practics3.mp3
MP3—Practice test 4 (4.94 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...3/practics4.mp3

4. Cambridge Practice Tests for IELTS 4 (требуется обработка)
PDF—Cambridge Practice Tests for IELTS 4 (8.63 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...TS4_PDF_DOC.rar
PDF—Answer Key (89 Кб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f.../answer_key.rar
MP3—Practice test 1 (16.8 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...4/Test1.MP3.rar
MP3—Practice test 2 (16.9 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...4/Test2.MP3.rar
MP3—Practice test 3 (16.7 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...4/Test3.MP3.rar
MP3—Practice test 4 (17.9 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...4/Test4.MP3.rar


11. Check Your Vocabulary for IELTS
PDF—Check Your Vocabulary for IELTS (744 Кб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...y_for_IELTS.rar

12. English Grammar—IELTS 2002 Handbook
PDF—English Grammar—IELTS 2002 Handbook (634 Кб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...TS_Handbook.rar

13. IELTS Secrets—Your Key to IELTS Success
PDF—IELTS Secrets—Your Key to IELTS Success (275 Кб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...LTS_Secrets.rar

14. 101 Helpful Hints for IELTS
PDF--101 Helpful Hints for IELTS (1 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...stoodin_PDF.rar
MP3-1 (19.5 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...din/stoodin.mp3

18. IELTS Speaking: Real Test
DOC—IELTS Speaking: Real Test (35 Кб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...st/art-spok.rar

20. IELTS sample Practice Tests from IELTSHELPNOW.com
PDFs—>RAR—The Academic Tests (1.8 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...Tests/ACpdf.rar
PDFs—>RAR—The General Training Tests (2.56 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...Tests/GTpdf.rar
MP3s—>RAR—Listening 1-5 (16.8 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...istening1-5.rar
MP3s—>RAR—Speaking 1-3 (2 Мб) http://artefact.lib.ru/languages/english/f...speaking1-3.rar

drkhanhb
23-05-2007, 09:56 PM
- Phần mềm luyện thi IELTS miễn phí Download (http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/soft/edusoft/IELTS/A&APress%20IELTS%20Exercises%206.1.exe) [10/2005]

Các bạn DOWNLOAD phần mềm xin lưu ý:

Các bài tập được soạn dưới dạng trang web. Phần nghe là các file dạng MP3 cho nên máy tính các bạn phải có chương trình phát (play) các file MP3.

Đây là file tự bung. Các bạn download và xả nén vào thư mục C:\A&APress để các link hoạt động tốt.

Các bạn nên đọc trang README để biết thêm thông tin.

- 597 BUSINESS AND PERSONAL LETTERS (http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/soft/597%20business%20and%20personal%20Letters.zip)Đây lả thư viện gồm 597 lá thư dùng trong kinh doanh và giao tiếp cá nhận. Đây là chương trình rất hữu ích, đặc biệt là với các bạn làm công việc văn phòng. Bạn có thể copy các lá thư mẫu và dán vào chương trình MS Word để chỉnh sửa theo yêu cầu công việc.

Các bạn chỉ cần download file 597 business and personal Letters.zip và xả nén vào thư mục trên ổ cứng. Bạn không cần phải cài đặt chương trình. Bạn chỉ cần double click vào file 597 business and personal Letters.exe- Prepare For IELTS -

Book Description:

Author: Cameron , Penny
Publisher: Insearch
Format: P/Bk
ISBN: 0908537182
ISBN-13: 9780908537181
Publication Date: 2006
Price: £9.95
Description: Preparation for the new Speaking test, including information and strategies, and 5 complete practice tests for the listening, academic reading and academic writing subtests of IELTS. The book has full and explanatory answer keys and transcripts, and was prepared by experienced IELTS teachers and examiners.

Download Here (http://www.xeom.net/Ielts/Prepare%20For%20IELTS.doc)

- IELTS Essays (124 essays and sample letters)

Download Here (http://www.xeom.net/Ielts/IELTSEssays.zip)

- Check Your Vocabulary for the IELTS Exam


Book Description:

Publisher: Bloomsbury Publishing PLC
Author: Rawdon Wyatt
Release Date: 16-February-2004
Availability: Limited availability
Sales Rank: 122,046
ISBN: 0747569827

http://images-eu.amazon.com/images/P/0747569827.02.LZZZZZZZ.jpg
Download Here (http://www.xeom.net/Ielts/IELTS-workbook.pdf)- IELTS - Preparation and Practice

http://images-eu.amazon.com/images/P/019554093X.02.MZZZZZZZ.jpg

Book Description:


Publisher: Oxford University Press
Authors: Wendy Sahanaya, Jeremy Lindeck, Richard Stewart
Release Date: 08-October-1999
Availability: Usually dispatched within 24 hours
Rating: (2 Reviews)
Sales Rank: 37,590
ISBN: 019554093X

Download Here (http://www.xeom.net/Ielts/PrepararationAndPractice.zip)


- IELTS Test Book ( include CDs)
Download Part 1 (http://rapidshare.de/files/22929477/IELTS_Book_1.part01.rar)
Download Part 2 (http://rapidshare.de/files/22929429/IELTS_Book_1.part02.rar)
Download Part 3 (http://rapidshare.de/files/22930713/IELTS_Book_1.part03.rar)
Download Part 4 (http://rapidshare.de/files/22930788/IELTS_Book_1.part04.rar)
Download Part 5 (http://rapidshare.de/files/22932159/IELTS_Book_1.part05.rar)
Download Part 6 (http://rapidshare.de/files/22932028/IELTS_Book_1.part06.rar)
Download Part 7 (http://rapidshare.de/files/22932244/IELTS_Book_1.part07.rar)

- IELTS Speaking Preparation and Practice
Book Description:

Author: Catt , Carolyn
Publisher: Catt Publishing
Format: P/Bk
ISBN: 0473081156
ISBN-13: 9780473081157
Publication Date: 2001
Price: £11.40
Description: IELTS Speaking - Preparation and Practice prepares students for the IELTS speaking test and is suitable for those preparing for either the academic or general modules .

The book is intended for students aiming to achieve an IELTS band 6 or 7 on the speaking test although students expecting to achieve a band 5 will also benefit from the activities and tasks provided .

It can be used for self study or in class . The tasks focus on a range of functions , grammatical forms , vocabulary , pronunciation , spoken fluency and exam skills . Graded exercises move from lower to higher level skills throughout the book . Tasks promote ideas on a wide range of topics . Native speaker responses to potential examination questions are analysed . The cassette contains recordings of native speaking.

Download Here (http://www.xeom.net/Ielts/ielts%20speaking%20topics.doc)

- IELTS Sure Success

Download Here (http://www.xeom.net/Ielts/IeltsSureSuccess.pdf)

- IELTS speaking topics (http://www.xeom.net/Ielts/ielts%20speaking%20topics.doc)

- How To prepare for IELTS FAQs (http://www.xeom.net/Ielts/FAQs.pdf)

- Download IELTS Application Form (http://www.ieltstehran.com/pdf/IELTS_application.pdf)

- Download IELTS Information Candidates (http://www.ieltstehran.com/pdf/IELTSinformation_candidates.pdf)

- Download English Grammar IELTS Handbook (http://rapidshare.de/files/13543515/IELTS2002.zip)

- Download Check Your Vocabulary for IELTS (http://rapidshare.de/files/13543515/IELTS2002.zip)

- Cambridge IELTS 3 Self-Study Pack:(bổ sung phía trên)


Product Details:

Author: UCLES
Publisher: Cambridge University Press
Format: Audiopack
ISBN: 0521013372
ISBN-13: 9780521013376
Publication Date: 2002
Price: £27.95

Book Description:
Cambridge IELTS 3 provides students with an excellent opportunity to familiarise themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic test material. This collection contains four complete tests for Academic candidates, including practice in the updated Speaking test (June 2001 syllabus), plus extra Reading and Writing modules for General Training candidates. The book includes an introduction to these different modules together with an explanation of the scoring system used by UCLES. The inclusion of a comprehensive section of answers and tapescripts means that the material is ideal for students working partly or entirely on their own. The CDs contain material for the listening paper in the same timed format as the exam.

Download Cambridge IELTS 3 Self-Study Pack: (http://rapidshare.de/files/13534495/CIELTS3.zip)
Download CD 1 (http://rapidshare.de/files/13534668/practics1.zip)
Download CD 2 (http://rapidshare.de/files/13535692/practics2.zip)
Download CD 3 (http://rapidshare.de/files/13536250/practics3.zip)
Download CD 4 (http://rapidshare.de/files/13536522/practics4.zip)

- Cambridge IELTS 5 Student's Book with AnswersProduct Details:

Author: Cambridge ESOL
Publisher: Cambridge University Press
Format: P/Bk
ISBN: 0521677017
ISBN-13: 9780521677011
Publication Date: 2006
Price: £11.80


Book Description:
This book provides students with an excellent opportunity to familiarize themselves with IELTS and to practise examination techniques using authentic test material prepared by Cambridge ESOL. Each collection contains 4 complete tests for Academic candidates, plus extra Reading and Writing modules for General Training candidates. An introduction to these different modules is included in each book, together with an explanation of the scoring system used by Cambridge ESOL. A comprehensive section of answers and tapescripts makes the material ideal for self-study.

Download Part 1 (http://rapidshare.com/files/1474668/Cambridge_IELTS_5_with_Answers_Test1.rar)
Download Part 2 (http://rapidshare.com/files/1474669/Cambridge_IELTS_5_with_Answers_Test2.rar)
Download Part 3 (http://rapidshare.com/files/1474670/Cambridge_IELTS_5_with_Answers_Test3.rar)
Download Part 4 (http://rapidshare.com/files/1474667/Cambridge_IELTS_5_with_Answers_Test4.rar)

- IELTS Full Kit (Includes Tapesript & Cambride practice tests)

Download Part 1 (http://rapidshare.de/files/33652288/IELTS_Book_1_1_.part01.rar)
Download Part 2 (http://rapidshare.de/files/33652289/IELTS_Book_1_1_.part02.rar)
Download Part 3 (http://rapidshare.de/files/33652290/IELTS_Book_1_1_.part03.rar)
Download Part 4 (http://rapidshare.de/files/33652291/IELTS_Book_1_1_.part04.rar)
Download Part 5 (http://rapidshare.de/files/33652292/IELTS_Book_1_1_.part05.rar)
Download Part 6 (http://rapidshare.de/files/33652293/IELTS_Book_1_1_.part06.rar)
Download Part 7 (http://rapidshare.de/files/33652295/IELTS_Book_1_1_.part07.rar)

- Insight into IELTS Exra with Answers + AUDIO

http://ec1.images-amazon.com/images/P/0521009499.01._SCMZZZZZZZ_.jpg
Product details
Paperback: 158 pages
Publisher: Cambridge University Press (27 Mar 2003)
Language English
ISBN: 0521009499
Average Customer Review: based on 1 review. Amazon.co.uk Sales Rank: 122,714 in Books
Book Description:
This workbook contains practice activities for the whole range of IELTS task types, a 'Vocabulary Builder' to extend students' knowledge of words, phrases and collocations, 'Test tips', and timed exercises. It can be used in conjunction with the Insight into IELTS coursebook or on its own.

Download Insight into IELTS Exra with Answers (http://rapidshare.de/files/13542948/artext.zip)
Download CD 1 (http://rapidshare.de/files/13543227/art01.zip)
Download CD 2 (http://rapidshare.de/files/13543458/art02.zip)

drkhanhb
23-05-2007, 10:00 PM
- Passport to IELTS (IELT)

Product Details
Paperback
Publisher: Pearson English Language Teaching (November 10, 1995)
ISBN: 0134053745
Book Description:
A good self study book
This book is very good for self study. It has practice questions for each of the modules including listening. The strategies proposed in this book for achieving higher score is really fantastic.

http://img522.imageshack.us/img522/714/passvr3.jpg

Book:

Download Passport to IELTS (IELT) (http://rapidshare.com/files/2173798/Passport_to_IELTS.rar.html)

Audio Cd:

Download Audio Cd Part 1 (http://rapidshare.com/files/2174536/Passport_to_IELTS_Side_A.rar.html)
Download Audio Cd Part 2 (http://rapidshare.com/files/2175233/Passport_To_IELTS_Side_B.rar.html)


Các bạn có thểlấy thêm ở http://www.ielts.snt.ru/
Chúc thành cômg 1 ! Nhó nhận xét nhé !

drkhanhb
23-05-2007, 10:03 PM
Phần mềm IELTS �u?c g?i b?i: hp_group
Kích thước Lượt tải về Kiểu bản quyền
5 Mb 6480 shareware
Hệ điều hành Công ty phát hành Ngôn ngữ
Windows 98 or later. Hp Group English
Ngày thêm Đánh giá Liên kết bị lỗi?
2/16/2005 �i?m: 1 S? ngu?i b?u: 1 . Ấn vào đây để đánh giá Ấn vào đây để báo cho người quản trị
Miêu tả:
IELTS có 20 bài thi Full Test mới nhất và các ebook: 101 Helpful hints for IELTS, Cambridge IELTS course: Insight into IELTS, Cambridge Practice Tests for IELTS (volume 1,2,3), Check your vocabulary for IELTS, IELTS handbook, IELTS Practice Test Now, IELTS to Success, IELTS Secrets, Preparation and Practice for IELTS, Prepare for IELTS, Speciment Materials for IELTS, Strategy for Study IELTS, Online English Grammar Phần mềm được thẩm định bởi các chuyên gia ngôn ngữ của Mỹ, có đủ đáp án, âm thanh, textscript,... và tính điểm bằng máy tính. Giá (75.000đ) chỉ bằng một cuốn sách và 2 cuộn băng nhưng trị giá nhiều cuốn sách và hàng chục cuộn băng. Xem thêm thông tin và Download các phiên bản dùng thử (demo) tại: www.hp-vietnam.com

Bạn hãy ấn vào đây để download (http://www9.ttvnol.com/forum/dl_goto.asp?id=2026)

drkhanhb
23-05-2007, 10:06 PM
- Trọn bộ tài liệu luyện thi IELTS
Đây là tập hợp rất nhiều tài liệu hướng dẫn luyện thi IELTS mình lấy từ trên mạng,bao gồm gần 30 ebooks và khoảng 10 files audio luyện nghe.Mọi người có thể down ở đây:
http://rapidshare.com/files/9247332/IELTS.part1.rar
http://rapidshare.com/files/11923090/IELTS.part2.rar
Index:
CambPracTests-IELTS1
IELTSEssays
PrepararationAndPractice
SpecimenMaterials
StrategiesForStudy
101 Helpful Hints for IELTS
Academic Reading ielts
IELTS 2002 Handbook
IELTS essays
IELTS Listening_2
IELTS secrets
ielts speaking topics
ielts writing task
ielts writing topics
ielts_sure_success
IELTSSpeakingRealTest
IELTS-workbook
marking-sheet-writing-task-2-ielts

kimchivuth@yahoo.com
02-06-2007, 08:32 PM
thanks very much. They are really helpful.

silvester88
04-06-2007, 08:50 AM
thanks a lot

nbt
09-06-2007, 09:31 AM
@ DRKHANHb : Mình vừa down quyển passport to IELTS, nhưng khi mở ra, nó đòi pass. Bạn có thể chỉ cho mình được ko? cám ơn nhiều

blackand1
15-06-2007, 09:23 PM
woa, nhiều wá, chẳng bít down khi nào mới xong!!!Thanks nhiều

nhat_phuong_90
23-06-2007, 08:24 PM
thật cảm ơn bạn nhé, nhờ bạn mà mình có thể tiết kiệm được một số tiền l
ớn rôi đấy

linkcrease
24-06-2007, 11:24 AM
@ DRKHANHb Mình cũng vừa down passport to IELTS. Nó cũng đòi pass. H làm sao ????

Quên: Thanks bạn DRKHANHb..............................

meoxinh
24-06-2007, 04:50 PM
Mình k down dc IELTS Practice 1,2,3,4,5, ban oi

vita
24-06-2007, 10:27 PM
nhiu wa nhiu wa,cam on ban nha

Nothingness
25-06-2007, 12:53 PM
Ḿnh k down dc IELTS Practice 1,2,3,4,5, ban oi

Bạn vào đây download tài liệu IELTS nè: www.ielts-toefl-materials.blogspot.com
trong đó có 5 quyển IELTS của Cambridge đó.

Have fun!

Nothingness
25-06-2007, 12:58 PM
@ DRKHANHb Mình cũng vừa down passport to IELTS. Nó cũng đòi pass. H làm sao ????

Quên: Thanks bạn DRKHANHb..............................


www.ielts-toefl-materials.blogspot.com

Trong này có quyển Passport to IELTS đó. linkcrease vào đó mà download.

Have fun!

virtours_hn
25-06-2007, 04:19 PM
Ha lu^^!
tui định down " insight into ielts"?cḥy hém bít down sao h`?nhờ chj? giáo hjc??^^ được zây thạk a lot** okie

Nothingness
25-06-2007, 05:34 PM
Ha lu^^!
tui định down " insight into ielts"?cḥy hém bít down sao h`?nhờ chj? giáo hjc??^^ được zây thạk a lot** okie

Down được b́nh thường mạ Bạn vào lại xem!

www.ielts-toefl-materials.blogspot.com

tienduy127
04-07-2007, 08:43 AM
thanks! ôi nhiều qua.........nhiểu quuuuuuuuaaaaaaaaaa. Không biết khi nao moi đoc hêt duoc

lynh
05-07-2007, 03:17 PM
Thanks so much.Bạn đă giúp tôi rất nhiều đấy.Cảm ơn nhiều

cát đen
13-07-2007, 11:00 PM
Em rất thích mấy link này, cám ơn anh nhé! Rất hay và bổ ích! :smilie_clap:

tuyetmuahe
13-07-2007, 11:17 PM
thanhks very much !!!!!!!!!!!!!!!!!!

hoanggiangoc
07-08-2007, 08:47 AM
minh da nhieu lan vao dethi nhung minh ban qua ko tham gia hoc duoc.minh dang down cac tai lieu can thiet cho chuyen nganh kinh te cua mịnh cam on moi nguọi
Thanks.

hoanggiangoc
07-08-2007, 10:01 AM
thank you to yọu I think it really usefull

Lê Mạnh Trung
08-08-2007, 08:30 AM
ko biet pai nói j` nua~. thanks rat' nhiu`

Vũ Thị Phượng
08-08-2007, 09:25 AM
cám ơn tài liệu bổ ích của bạn! Đây sẽ là tài liệu bổ ích và hữu dụng!

cao cường
08-08-2007, 11:46 AM
tôi mới học tiếng anh và tôi muốn có tài liệu tiếng anh cơ bản , các bạn có thể chỉ giúp tôi doawload tài liệu dó ở trang nào. rất mong được sự giúp đỡ của các bạn , xin chân thành cảm ơn !

Trần Thái Phương
09-08-2007, 10:52 PM
Bạn nào hướng dẫn minh cách down vợi .
Xin cám ơn

khongthenao
10-08-2007, 08:39 AM
thank u các bạn
minh đang cần mấy tài liệu này để luyện thi

mảu
11-08-2007, 09:46 PM
cám ơn bạn thật nhiều đấy
nhưng nhiều sách quá, không biết bao giờ ḿnh mới học xong và có thể thi được đây

kimdung1989
12-08-2007, 12:26 AM
Rất cám ơn bạn.
Mà có bạn nào có link down phần Listening và Speaking của Ieltshelpnow thì share cho mình nhé.Đang rất cần đến chúng.
Xin cám ơn trước

chuot diem
13-08-2007, 10:04 AM
xin chào bà con!tui là thành viên mới mà lâu nay k rảnh lên diễn đàn thường xuyên. cam on admin đă quan tâm tới tui nha.tui cũng là dân nghiện anh ngữ nên rất thích diễn đàn nay.cảm ơn bà con v́ những bài viết hữu ich!:)

bulldog
13-08-2007, 01:25 PM
Minh la mẻmber moi, anyway cam on cac ban nhieu lam. Nhung minh khong dao duoc gi ca, buon wa...huhuhu

khoadpla
13-08-2007, 09:47 PM
Thanks bạn, các link rất hữu ích, nhưng không hiểu sao có những link lại không vô được hay Cơ ở dữ liệu bị sao đó, làm ơn giúp ḿnh với

bulldog
14-08-2007, 08:30 AM
Audio files cua quyen IELTS EXTRA died rui bro oi, co the upload lai khong vay? Cam on truoc nhe.

kumly77
15-08-2007, 12:45 PM
Các ban ơi ! minh muốn down phần nghe của sách STEP UP TO IELTS.lam ơn ai cho th́ share cho ḿnh.Cảm ơn

ndlinhvicky
20-08-2007, 01:31 PM
các pác ơi,em là thành viên mới. các bác chỉ cho em cách down với a.Thanks

khatukaka
20-08-2007, 04:40 PM
ối dzời sao ko down được thế này

_hongmai_
22-08-2007, 07:39 AM
http://rapidshare.com/files/11923090/IELTS.part2.rar
Các bạn ơi cho ḿnh hỏi sau khi vào đường link này, ḿnh muốn down tài liệu th́ làm như thế nào
Thanks!

subaby
23-08-2007, 07:17 PM
Các bạn ơi, ḿnh đang t́m file audio của "language passport" của Carolyn Catt. Không biết bạn nào có th́ pót lên giùm ḿnh vơi. Thanks nhiều

lazybone
25-08-2007, 08:53 AM
Hic! Sao ḿnh click vào link của Passport to IELTS (IELT) th́ nó hiện ra File not found! Chỉ giúp ḿnh với

monoko
25-08-2007, 04:13 PM
thanks so much. But....I can't download hichic Can you show me?

kidhp
28-08-2007, 01:51 PM
trời! các bác có nh́u vũ khí học Ielst quạ Hum nay em mới được mở rộng tầm mắt đây. Cám ơn bác nh́u

Nguyễn Phan Anh Vũ
31-08-2007, 01:46 PM
Cảm ơn rất nhiều v́ tôi đă được free download

dang kim ngan
02-09-2007, 05:41 PM
huhu,ḿnh không làm sao down dược,chỉ ḿnh vơi..cảm ơn..

Ruby812
03-09-2007, 11:58 PM
sao ko down dc vây. Nhưng dù sao cũng thanks bạn nhiệu

vikings
06-09-2007, 10:27 PM
Cảm ơn v́ những tài liệu bạn cung cấp, chúng rất hữu ích cho ḿnh !! many thanks !!

mimi_hihi
12-09-2007, 11:34 PM
Hay quá ha! Cám ơn mọi người nhiều lắm! Em rất vui!

lebichthuc
02-10-2007, 03:35 PM
em rất muốn down bộ sách Cambridge IELTS practice nhung ko biết vào trang nào down mấy link o trên kia em vào ko dược.Có ai biết cách nào hoặc đường link nào vào dơn giản th́ chỉ cho em với

NIT
02-10-2007, 04:20 PM
em rất muốn down bộ sách Cambridge IELTS practice nhung ko biết vào trang nào down mấy link o trên kia em vào ko dược.Có ai biết cách nào hoặc đường link nào vào dơn giản th́ chỉ cho em với
Vào đây mà down này bạn
http://artefact.lib.ru/languages/eng_textbooks_ielts.shtml

kevin
10-10-2007, 10:55 PM
Nhức đầu thiệt, tui dl ko có đc mà người ta cứ đi cảm ơn là sao trời?

Nguyễn An Hà Phương
11-10-2007, 03:07 PM
Cảm ơn bạn drkhanhb đă chia sẻ tài liệu, mong bạn sẽ tiếp tục post bài để xây dựng diễn đàn ngày càng lớn manh.

troi
24-10-2007, 10:05 PM
Cac ban that la tuyet voi! Minh se co that nhieu tai lieu de hoc roi hihi

MissHanah
27-10-2007, 12:19 AM
Hay wa, tim mai gio moi thay tai lieu

huyduhoc
27-10-2007, 04:19 PM
bạn có thể upload lên zshare đwợc không
hoặc các trang khác?
trang artefac ḿnh cũnng không down đwợc
thank you very much

Thelight
29-10-2007, 09:44 AM
thanks cac bro a lot, tai lieu o day phong phu qua, minh dang down

rambo611
30-10-2007, 02:53 AM
Mình đang tìm quyển Focus on IELTS , bạn nào biết chỉ dùm với . Thanks

Miss_KimDung
04-11-2007, 01:42 AM
Thật nhiều sách hay quá, cảm ơn bạn, cảm ơn diễn đàn

NguyenDungTN
06-11-2007, 09:43 PM
pass có lẽ là: englishtips.org
Các bạn vào trang trên đăng kí rồi search: IELTS, ra một đống sách về IELTS

BeUrSeLf
08-11-2007, 04:38 PM
thank for your sharing.
But I can not download anything.I really need that materials
Can you help me?
thank you so much.

reddevil89
09-11-2007, 06:49 PM
Rất cám ơn bạn.
Mà có bạn nào có link down phần Listening và Speaking của Ieltshelpnow th́ share cho ḿnh nhé.Đang rất cần đến chúng.
Xin cám ơn trước

http://sharefreeall.blogspot.com/search?q=ielts

ông vào đây down nhé, có đủ hết đấy

JuliaHo
11-11-2007, 01:32 PM
Hân hạnh được làm quen với ban..

tuanpm
17-11-2007, 06:21 PM
Link down bài nghe mấy quyển CAM bị down rồi, có ai up lại hộ đc ko a?

huyduhoc
18-11-2007, 12:08 PM
mấy trang rapid hỏng rồi c̣n up lên làm ǵ nhỉ
Các link này hầu như hỏng hết rồi
Cám ơn

sunnyann
20-11-2007, 08:19 PM
Cảm ơn rất nhiều về những tài liệu của bạn.:smilie_goodjob:

dark_baron41
20-11-2007, 10:02 PM
có ai up giúp mình mấy quyển cambridge Ielts dc ko

NguyenDungTN
20-11-2007, 10:33 PM
Links đây này(pass: englishtips.org)
Cambridge IELTS 2 Student's Book with Answers :
Book: http://englishtips.dl1.vipserver.ru/ielts2.rar
the audio
http://rapidshare.de/files/13531931/01.zip
http://rapidshare.de/files/13532369/02.zip
http://rapidshare.de/files/13533549/03.zip
http://rapidshare.de/files/13534248/04.zip
Cambridge Ielts 3
Download:
Book (scan, 43.2 Мб)
http://rapidshare.com/files/5789535/Cambridge_IELTS3.zip.html

Book OCRed (2.91 Mb)
http://artefact.lib.ru/languages/books/eng/Cambridge_Practice_Tests_for_IELTS_3.rar
or
http://rapidshare.com/files/5883551/CI3.rar.html

Audio
rapidshare
http://rapidshare.com/files/5796783/Disk1.zip.html (Диск 1 - 20 Мб)
http://rapidshare.com/files/5796784/Disk2.zip.html (Диск 2 - 18.5 Мб)

artefact (light version, 4,95 + 4,82 + 4,81+ 4,72 Mb)
http://artefact.lib.ru/languages/books/eng/Cambridge_Practice_Tests_for_IELTS_3_Audio1.rar
http://artefact.lib.ru/languages/books/eng/Cambridge_Practice_Tests_for_IELTS_3_Audio2.rar
http://artefact.lib.ru/languages/books/eng/Cambridge_Practice_Tests_for_IELTS_3_Audio3.rar
http://artefact.lib.ru/languages/books/eng/Cambridge_Practice_Tests_for_IELTS_3_Audio4.rar
Cambridge IELTS 4:
Upper-intermediate, Advanced, Proficiency
audio+book:
http://rapidfolder.com/?8ZWZ8
MIRROR
Book with key and answers
http://rapidshare.com/files/48275433/CamI4.rar
Audio
http://rapidshare.com/files/48276877/Test1.rar
http://rapidshare.com/files/48277745/Test2.rar
http://rapidshare.com/files/48278056/Test3.rar
http://rapidshare.com/files/48276454/Test4.rar
Cambridge IELTS 5
Intermediate to Upper-intermediate, Advanced:
Book:
http://www.zshare.net/download/cambridge-ielts-5-with-answers-rar.html
or
http://rapidshare.com/files/660374/Cambridge_IELTS_5_with_Answers.rar.html
Audio tests:
http://rapidshare.com/files/668534/Cambridge-IELTS-5_Audio.rar.html
or
http://www.zshare.net/download/audio-files-rar.html
Cambridge IELTS 6:
book and audio

http://www.readfree.net/htm/200707/4493542.html
Download AUDIO:
http://rapidshare.com/files/47445740/Cambridge_Ielts_6_audio.rar

tyluonlandan
21-11-2007, 11:21 AM
:smilie_clap: Cambridge test 6 phần book và audio: click vào trang web đó th́ hiện ra màn h́nh tiếng Tàu, tiếng Nhật... ǵ vậy. Đọc không hiểu. You nào up file đó lên trang http://www.yousendit.com được k? Trang này up và down khá dễ.

penguin86
05-12-2007, 01:56 PM
Minh muon down nhung khi an vao thi web bao link da bi delete!lam the nao bay j!

Thelight
07-12-2007, 11:05 AM
Chẳng hiểu sao download ở rapidshare lúc được, lúc không, mà dạo này đwờng link chết hơi nhiều hay sao ấy các bro nhỉ

yoyome83
19-12-2007, 09:31 AM
cám ơn bạn nhé, cho ḿnh hỏi có nhiều link đến trang web rapid share nhung tai do minh ko biet lam sao down noi dung the hien trong duong link cua ban

quanghuykscd
02-01-2008, 05:43 PM
Cảm ơn bạn nhiều nha, những cuốn sách này rất hay

bichngoc27788
14-01-2008, 01:58 PM
mình ko biết là thế nào để download tài liệu ielts về máy.Giúp mình với

dovanquang0404
29-01-2008, 01:39 AM
cảm ơn nhiều nhé! Chúc năm mói vui vẻ may mắn,

Thien Hat
01-02-2008, 12:35 PM
Chào các bạn ! ḿnh là thành viên mới, mới ơi là mới ! ḿnh thấy diễn đàn rất sôi nổi và có rất nhiều thông tin bổ ích nên muốn gia nhâp.
Khả năng sử dụng net của ḿnh c̣n yếu, nên chưa wen lăm. Nhiều link các ban gui, nhung ḿnh download ve khong duoc,nó cứ hiện ra cái box: requested file doen't eist. Detail : HTTP/1.1 404 Not Found
Các bạn chị giúp ḿnh với ! Cảm ơn !

thanhlbhn
14-02-2008, 09:38 AM
Cảm ơn các bạn thật nhiều! Các tài liệu của các bạn share lên thật là bổ ích

thanhlbhn
14-02-2008, 09:42 AM
Nhân đây ḿnh cũng xin giới thiệu các bạn địa chỉ này để các bạn có thể t́m mọi tài liệu, cũng như các phần mêm. http://www.esnips.com các bạn chỉ cần gơ tên tài liệu hoặc phần mềm rồi t́m th́ sẽ có thứ bạn cần tịm Ḿnh thấy cái này Up lên hay fết

dưongemw
14-02-2008, 12:30 PM
cam on nhe toi lan dau vao mang de hoc nen chua biet bat dau nhu the ao

nancybenniti
28-02-2008, 10:37 PM
hĩ, sao em down sách cambridge th́ nó bảo là link lâu wá rùi ko cho donw, c̣n cái ielts têsst ǵ đấy th́ download về th́ nó ko cho mở ra ,vậy là sao ạ? nếu được anh có thể share cho em qua email được ko ạ? mail em là nancybenniti@gmail.com

NguyenDungTN
09-03-2008, 11:55 PM
Nếu đ̣i password th́ pass chung là englishtips.org. 1 số links cũ chắc đă bị del rồi, nếu bạn cần quyển ǵ th́ nên vào englishtips.org, đăng kí thành viên rồi search tài liệu cho tiên.

math_dn12
17-03-2008, 06:42 PM
em đang t́m cd của cuốn 404 for ielts. có ai giúp em với

phoquang2005
16-04-2008, 11:02 PM
Công nhận là bạn t́m được nhiều thiêt .Cam ơn nhiều

thamanbinh
18-04-2008, 09:05 PM
Chào các bạn, ḿnh là thành viên mới của diễn đàn.
Ḿnh đă download audio và text của tài liệu "IELTS Express" nhưng mở không được v́ bị đ̣i password. Các bạn giúp ḿnh với. Thanks!!!

realman
21-04-2008, 03:05 AM
nhiều link die quá bác Khánh ơi !!!

xu_bong111
21-04-2008, 02:48 PM
cứu ḿnh với, giữa rừng sách như vầy ḿnh không kiếm được chỗ down sách cambridge iélt 1,2,3 9 ḿnh đă có phần nghe rồi) csc bạn chỉ cho ḿnh với

krist nguyen
07-05-2008, 10:08 PM
Ban oi lam sao ma down xuong day?

msthuha
25-05-2008, 08:03 AM
Các bạn ơi help ḿnh vơi. Ḿnh có file audio ínight into iélt extral rồi nhưng nghe không rơ. Bạn nào có file này cho ḿnh xin với funspring03@yahoo.com

Ḿnh đang học cuốn này, ḿnh cần lắm lắm, giúp ḿnh với nha. Ḿnh thấy hai cái link khác nhau để down cuốn này từ diễn đàn mà sao không được, link die hết rồi . Ḿnh chỉ cần file audio thôi, sách ḿnh có rồi. Help me please!

msthuha
25-05-2008, 08:08 AM
Nhân tiện, ḿnh muốn chia sẻ với các bạn một link về phát âm. Nó không hẳn là từ điển, nhưng nó rất hay, đọc bất cứ từ nào bạn viết ra và click vào nó, nó sẽ lặp lại bao nhiêu lần tuỳ bạn thích.

http://www.howjsay.com/index.php?word=entry

msthuha
25-05-2008, 10:03 AM
Minh đă t́m được link down Insight into Ielts extra khác rồi. Dowload tuy hơi lâu nhưng âm thanh nghe tuyệt, lại dễ down nữa, bạn nào ko down được ở các link khác th́ vào đây nhé.

http://www.mediafire.com/download.php?4qmxgyzr1fu

vietthong_shine
25-05-2008, 05:51 PM
HAY WÉ lần sau pót nh́u nh́u len nhé^^

sâvin
25-05-2008, 09:58 PM
thêm 2 nguồn tài liệu về IELTS nữa nè:

http://free-english-tips.blogspot.com/

http://www.khosachonline.com/

xuandai
31-05-2008, 07:21 PM
Thank moi ngượi Ḿnh đang t́m tài liệu để học. Link die nhiều quá

gapro_chip
04-06-2008, 09:03 AM
sao ḿnh ko đown dc các file audio của cam ielts 3 nhỉ

anhvanbmt
25-06-2008, 09:25 AM
ôi nhiều sách quá không biết down bao giờ mới hết
cảm on các ban nhiều lắm

anhvanbmt
25-06-2008, 09:53 AM
link die nhiều quá bạn ơi

kimngochn
27-06-2008, 01:35 PM
Cám ơn bạn nhé, sách hay quạ

vanhuy217
31-07-2008, 08:13 AM
thats good

vanhuy217
31-07-2008, 08:14 AM
lam the nao de viet dc Task 2 day
thanks so much

libelula
31-07-2008, 03:27 PM
Minh dang can cuon Focus on acadamic ielt, ai co thi post len cho voi, thank!
Lam sao de training writing, ai co bi quyet chi cho minh voi, thank!

tphuongcdc
02-08-2008, 01:16 AM
bác nào có file IELTS plus send giùm em với! em down hoài mà hông có được!

tphuongcdc@gmaịlcom

selchan26
05-08-2008, 09:44 AM
Có ai bít link down quyển Focusing on ielts writing and reading skills k? chỉ jùm t với....

nguyenrain
23-08-2008, 12:20 PM
Quá nh́u link die. Ḿnh chỉ down được có vài link trong đó thôi...hix. Làm ơn check lại dùm nha các bạn. Thật sự rất hữu ích đấy. Anyway, thanks !!!

leo_archi
27-08-2008, 03:25 PM
ai có file audio của cuốn FOCUSING ON IELTs( tác giả Kerry OSullivan & Steven Thurlow) Cambridge University press. Up lên giúp ḿnh với :((

luongph
13-10-2008, 10:22 PM
Cam on ban nhieu nhieu. Nho ban ma minh co the lua chon duoc tai lieu phuc vu viec on luyen. Dau biet chang duong toi day con nhieu vat va.

hattieu78
23-02-2009, 10:25 AM
nhiều links chết quá! các bạn có thể cho ḿnh links down các tài liệu sau được ko?
Step up to ielts
Action plan for ielts

tranthihang36
23-02-2009, 04:27 PM
thank u các bạn rất nhiều , tài liệu rất nhiều và hữu ich

biennguyen
01-04-2009, 07:04 PM
Cảm ơn bạn drkhanhb (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=22935)
nhiều nhé, bạn đă cung cấp cho bà con một kho sách quư giạ

thuynho
16-04-2009, 01:31 PM
tai lieu cua bac hay that.nhung ma bac co the upload len trang khac de down hon duoc khong.thanks bac nhieu

thetung
06-05-2009, 11:44 PM
thanks so much

tailieutienganh2008
17-06-2009, 01:32 AM
Ngoài ra có thể tham khảo thêm trong này^^
http://tailieutienganh.wordpress.com/tai-li%E1%BB%87u-ielts/sach-hoc-ielts-from-icd-hot/
--> tài liệu IELTS khá hay:sleeping:

huynh ngoc cam thu
06-07-2010, 08:54 PM
:04::17_002:many thanks!!!!!!!!!!!!

danhtha
23-08-2010, 03:17 PM
http://images-vinabook.com/product/07/p25037/_fill_300_p25037.jpg (http://www.vinabook.com/ielts-reading-strategies-for-the-ielts-test-an-ban-moi-m11i25037.html#) IELTS Reading Strategies For The Ielts Test

Ḿnh đang t́m ebook của quyền này nhưng không có, mọi người ai biết có thể upload link down sách về được không? Xin cảm ơn nhiều!

lamhpvn
28-08-2010, 04:58 AM
http://3.bp.blogspot.com/_P61ljVpvB5k/THfeMmkX6bI/AAAAAAAABCY/m76cDaH4FZo/s320/2010012614263590374.jpg (http://3.bp.blogspot.com/_P61ljVpvB5k/THfeMmkX6bI/AAAAAAAABCY/m76cDaH4FZo/s320/2010012614263590374.jpg)

IELTS Speaking by Matt Clark (http://book4fun.blogspot.com/2010/08/ielts-speaking-by-matt-clark.html)The book is written by a native-English teacher who have taught English (IELTS) many years in China. By providing the test format, the useful experiences while the author is an IELTS examiner. Furthermore, the book also give main tips/analysis for each part of the test. Many uncommon vocabularies are available here. This book is highly recommended for those who is taking IELTS.

Download links

http://hotfile.com/list/792689/f6947d2

manolin
28-08-2010, 10:00 PM
bạn ơi link die nhiều quá, bạn có thể up lại được k?

lamhpvn
02-09-2010, 08:46 AM
bạn ơi link die nhiều quá, bạn có thể up lại được k?

Bạn có thể đưa tên sách, ḿnh sẽ check. Hoặc bạn Xem ở đâY có cuốn nào bạn cần th́ download


http://hotfile.com/list/106084/17fa765

TL41
22-12-2010, 10:09 PM
Bạn có thể đưa tên sách, ḿnh sẽ check. Hoặc bạn Xem ở đâY có cuốn nào bạn cần th́ download


http://hotfile.com/list/106084/17fa765
Ḿnh cũng đang t́m quyển: Reading strategies for the IELTS Test
và quyển: Spearking strategies for the IELTS Test
Bạn có link của 2 quyển này cho ḿnh với

YAs2KH
22-12-2010, 10:19 PM
Thật hữu ích!! Thanks

kinhthuytinhmau
22-01-2011, 08:00 AM
hix, ḿnh không down được bạn ơi, toàn la rapidshare không, ḿnh không có acc

torai_hadned
18-02-2011, 10:22 AM
Xin hỏi ai có audio của quyên prepare for ielts INSEARCH ko a :D

alycuong
23-05-2011, 09:20 PM
Có ai có Audio quyển A BOOK FOR IELTS (2nd edition)

Tác giả: McCarter, Easton & Ash
NXB Tổng hợp TP.HCM

cho e xin với. Up link mediafire giùm em.

Gin_love_you
23-05-2011, 10:54 PM
sao khong dơn duoc sach vay :30_002::30_002::30_002:quyen nao cung khong duoc. link die het rui ban oi
:30_002::30_002:

lem_amy
26-05-2011, 10:21 AM
có ai có link down ebook quyển Speaking với Writting của Mark Clark với Mark Allen ko ạ...help me:(

sapphiresandy
10-06-2011, 09:27 AM
Link die hết rồi. Không down đc quyển nào luôn

hoangminh2050
11-06-2011, 10:58 PM
Some available ebooks for IELTS

10 ACADEMIC IELTS TEST
==========================================
Test1: http://rapidshare.com/files/272208987/Test_1.rar
==========================================
Test2: http://rapidshare.com/files/272210853/Test_2.rar
==========================================
Test3: http://rapidshare.com/files/272211821/Test_3.rar
==========================================
Test4: http://rapidshare.com/files/272212942/Test_4.rar
==========================================
Test5: http://rapidshare.com/files/272213903/Test_5.rar
==========================================
Test6: http://rapidshare.com/files/272214887/Test_6.rar
==========================================
Test7: http://rapidshare.com/files/272216113/Test_7.rar
==========================================
Test8: http://rapidshare.com/files/272217244/Test_8.rar
==========================================
Test9: http://rapidshare.com/files/272218425/Test_9.rar
==========================================
Test10: http://rapidshare.com/files/272219358/Test_10.rar
==========================================
Key: http://www.mediafire.com/?mjtbmkm1mkz
==========================================

STEP UP IELTS
http://rapidshare.com/files/272180802/STEP_UP_IELTS.rar

INSTANT FOR IELTS (Ebook and Audio file)
http://rapidshare.com/files/275187459/INSTANT_FOR_IELTS.rar

INSIGHT_INTO_IELTS (Ebook and Audio file)
ebook: http://rapidshare.com/files/275196908/Insight_into_IELTS.rar
=====
Audio: http://rapidshare.com/files/275199890/audio.rar

IELTS ON TRACK
http://rapidshare.com/files/272375687/IELTS_ON_TRACK.rar

BARRON'S IELTS
Ebook: http://rapidshare.com/files/274309918/Barron_s_how_to_Prepare_for_the_IELTS.rar
CD1: http://rapidshare.com/files/274322978/CD1.rar

CD2: http://rapidshare.com/files/274325056/CD2.rar

Action plan for IELTS
http://rapidshare.com/files/274053040/ACTION_PLAN_FOR_IELTS.rar

101 IELTS HELPFUL HINTS
http://rapidshare.com/files/272192042/101_HELPFUL_HINTS.rar


IELTS_Reading_writing.PDF
http://rapidshare.com/files/272570720/IELTS_Reading_writing.PDF


Successful_Writing.pdf
http://rapidshare.com/files/274341934/Successful_Writing.pdf

sumer
14-06-2011, 02:38 PM
ko down đươc, link die hết rồi bạn ơi

hoangminh2050
01-07-2011, 12:09 AM
ko down đươc, link die hết rồi bạn ơi

http://www.res.vn/uploads/News/pic/small_1299171306.nv.jpg (http://www.res.vn/uploads/News/pic/1299171306.nv.jpg)

Grammar for Ielts:
Book:
http://rapidshare.com/files/26075801...ELTS.part1.rar (http://rapidshare.com/files/260758015/Book_Grammar_for_IELTS.part1.rar)http://rapidshare.com/files/26076060...ELTS.part2.rar (http://rapidshare.com/files/260760600/Book_Grammar_for_IELTS.part2.rar)
CD:
http://rapidshare.com/files/26079095...ELTS.part1.rar (http://rapidshare.com/files/260790950/Cam_Gram_for_IELTS.part1.rar)
http://rapidshare.com/files/26079301...ELTS.part2.rar (http://rapidshare.com/files/260793014/Cam_Gram_for_IELTS.part2.rar)http://www.res.vn/uploads/News/pic/small_1299100262.nv.jpg (http://www.res.vn/uploads/News/pic/1299100262.nv.jpg)

Sách:
http://www.mediafire.com/?vaoheiggc48cjbg (http://www.mediafire.com/?vaoheiggc48cjbg)

CD:
http://www.mediafire.com/?mqbcof1h8q2azic (http://www.mediafire.com/?mqbcof1h8q2azic)
http://www.mediafire.com/?8l519a5pe72diqr (http://www.mediafire.com/?8l519a5pe72diqr)

dangtranvu37
07-10-2011, 04:10 PM
sao em không down được các anh chị ah. giúp em với

uron_86
09-10-2011, 09:17 PM
Các bạn có thể cho ḿnh xin link quyển Reading strategíes for the Ielts test đc không ?.
Cảm ơn các bạn.

oceankaka
12-01-2012, 10:15 AM
Ḿnh down được một số quyển, 1 số th́ không đươc. Anyway, thanks a lot. Hic, hy vọng có time mà đọc được hết

kienlx3005
03-03-2012, 08:28 AM
toàn nhưng sách có ích cho luyện thi ielts.tks đă share

Bui Pham Hai Trang
15-04-2012, 05:31 PM
ai đó giúp ḿnh với:52_002: tại sao ḿnh không - thể down về máy dc:72:

pink_huong
17-04-2012, 10:28 AM
ḿnh toàn thấy link died

cungnguyen
08-06-2012, 03:31 PM
de bat hoc ielt thi minh phai tu luyen tu dau va tu quyen sach nao cac bac??????????Cam on cac bac nhiu....................

hoangminh2050
11-06-2012, 03:07 PM
de bat hoc ielt thi minh phai tu luyen tu dau va tu quyen sach nao cac bac??????????Cam on cac bac nhiu....................


Chào bạn. Bạn nên làm thử ít nhất 02 đề trong Cambridge IELTS test đă nhé. TỐt nhất là làm quyển 4 đầu tiên. Hiện giờ có 8 quyển từ 1-8.

Sau đó bạn luyện thêm mấy quyển A book for IELTs chẳng hạn.

Bạn có thể tham khảo thêm ở đây nhé :) https://tailieutienganh.wordpress.com/2011/05/29/sach-luyen-ielts-nen-va-khong-nen-dung/

classicmisa
04-07-2012, 02:08 PM
Ban nao gui cho minh link down day du ebook + 8 CD cua IELTS listening stratergies di. Cam on nhieu nhieu

camcamcam
04-07-2012, 02:39 PM
Bạn ơi ḿnh đang cần CDs của cuốn này mà vào link download toàn ra trang xeom.net ǵ đó ko down đc
Bạn vui ḷng cho ḿnh xin link nhé!


Prepare For IELTS -

Book Description:

Author: Cameron , Penny
Publisher: Insearch
Format: P/Bk
ISBN: 0908537182
ISBN-13: 9780908537181
Publication Date: 2006
Price: £9.95
Description: Preparation for the new Speaking test, including information and strategies, and 5 complete practice tests for the listening, academic reading and academic writing subtests of IELTS. The book has full and explanatory answer keys and transcripts, and was prepared by experienced IELTS teachers and examiners.

staystrong998
16-07-2012, 03:45 PM
Bài viết rất hữu ích, đặc biệt là cho những người luyện thi IELTS (http://ibest.edu.vn) như ḿnh, cảm ơn bạn nhiều nhé!!!!

Pica_pica
05-08-2012, 10:30 PM
[QUOTE=hoangminh2050;477664]Chào bạn. Bạn nên làm thử ít nhất 02 đề trong Cambridge IELTS test đă nhé. TỐt nhất là làm quyển 4 đầu tiên. Hiện giờ có 8 quyển từ 1-8.

Sau đó bạn luyện thêm mấy quyển A book for IELTs chẳng hạn.

/QUOTE]


Hic may quá :X :X thks pác đă share nhé đọc thấy hay và bổ ích thiệt đó nghen :X nhưng chắc e lấy bộ listening vs writting thôi :D